0942190368

Hỗ trợ 24/7

0Giỏ hàng của bạn0 ₫

G.Hàng (0)

Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Products list 1

Máy chấm công và kiểm soát cửa ZKTeco MA-300

Đánh giá : (0)
3,200,000 ₫ 3,200,000 ₫

Máy chấm công vân tay và thẻ ZKTECO K14 Pro

Đánh giá : (0)
1,499,000 ₫ 1,499,000 ₫

Máy chấm công vân tay hỗ trợ Wifi ZKTECO WL30

Đánh giá : (0)
2,138,000 ₫ 2,138,000 ₫

Máy chấm công vân tay, khuôn mặt ZKTECO MB10

Đánh giá : (0)
2,448,000 ₫ 2,448,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO F21

Đánh giá : (0)
4,500,000 ₫ 4,500,000 ₫

Máy chấm công vân tay, khuôn mặt ZKTECO 101-TC

Đánh giá : (0)
6,638,000 ₫ 6,638,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO F22

Đánh giá : (0)
4,500,000 ₫ 4,500,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO X8s

Đánh giá : (0)
2,440,000 ₫ 2,440,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO X8-BT

Đánh giá : (0)
1,936,000 ₫ 1,936,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO F21 Lite

Đánh giá : (0)
5,000,000 ₫ 5,000,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO F16

Đánh giá : (0)
2,776,000 ₫ 2,776,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO SF300

Đánh giá : (0)
3,216,000 ₫ 3,216,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO SCR100

Đánh giá : (0)
2,360,000 ₫ 2,360,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO MultiBio 800-H

Đánh giá : (0)
5,576,000 ₫ 5,576,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO FaceDepot-7B

Đánh giá : (0)
14,076,000 ₫ 14,076,000 ₫

Máy chấm công vân tay, chụp hình ZKTECO G2

Đánh giá : (0)
9,230,000 ₫ 9,230,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay - Nhận Diện Khuôn Mặt (Thẻ Cảm Ứng) ZKTeco G4

Đánh giá : (0)
16,390,000 ₫ 16,390,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay - Nhận diện khuôn mặt MB560-VL

Đánh giá : (0)
5,790,000 ₫ 5,790,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay - Nhận Diện Khuôn Mặt ZKTeco MB40-VL

Đánh giá : (0)
4,800,000 ₫ 4,800,000 ₫

Máy Chấm Công Kiểm Soát Cửa ZKTeco SpeedFace-V3L

Đánh giá : (0)
3,990,000 ₫ 3,990,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO SmartAC1

Đánh giá : (0)
8,615,000 ₫ 8,615,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO SpeedFace-V5

Đánh giá : (0)
12,125,000 ₫ 12,125,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO Horus E1

Đánh giá : (0)
8,085,000 ₫ 8,085,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO Horus E1-RFID

Đánh giá : (0)
8,660,000 ₫ 8,660,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO Horus E1-FP

Đánh giá : (0)
9,965,000 ₫ 9,965,000 ₫

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay, cảm ứng ZKTECO TFACEPRO1-P

Đánh giá : (0)
7,855,000 ₫ 7,855,000 ₫
/ 3