0942190368

Hỗ trợ 24/7

0Giỏ hàng của bạn0 ₫

G.Hàng (0)

Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Products list 1

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK FACE800

Đánh giá : (0)
7,799,000 ₫ 7,799,000 ₫

Máy chấm công vân tay, khuôn mặt ZKTECO MB10

Đánh giá : (0)
2,448,000 ₫ 2,448,000 ₫

Máy chấm công vân tay, khuôn mặt ZKTECO 101-TC

Đánh giá : (0)
6,638,000 ₫ 6,638,000 ₫

Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO MultiBio 800-H

Đánh giá : (0)
5,576,000 ₫ 5,576,000 ₫

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 05

Đánh giá : (0)
8,460,000 ₫ 8,460,000 ₫

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 400

Đánh giá : (0)
8,660,000 ₫ 8,660,000 ₫

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 402

Đánh giá : (0)
8,460,000 ₫ 8,460,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO FaceDepot-7B

Đánh giá : (0)
14,076,000 ₫ 14,076,000 ₫

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt cho Barrier HIKVISION DS-K5671-ZV

Đánh giá : (0)
19,917,500 ₫ 19,917,500 ₫

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt cho Barrier HIKVISION DS-K5671-ZH

Đánh giá : (0)
19,917,500 ₫ 19,917,500 ₫

Máy chấm công HIKVISION DS-K1T341CMFW

Đánh giá : (0)
3,990,000 ₫ 3,990,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay - Nhận Diện Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T606MF

Đánh giá : (0)
12,290,000 ₫ 12,290,000 ₫

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay, thẻ Mifare HIKVISION DS-K1T341CMF

Đánh giá : (0)
6,590,000 ₫ 6,590,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay - Nhận Diện Khuôn Mặt (Thẻ Cảm Ứng) ZKTeco G4

Đánh giá : (0)
16,390,000 ₫ 16,390,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay - Nhận diện khuôn mặt MB560-VL

Đánh giá : (0)
5,790,000 ₫ 5,790,000 ₫

Máy Chấm Công Vân Tay - Nhận Diện Khuôn Mặt ZKTeco MB40-VL

Đánh giá : (0)
4,800,000 ₫ 4,800,000 ₫

Máy Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt, Thẻ Mifare Hikvision DS-K1T671TMW

Đánh giá : (0)
31,900,000 ₫ 31,900,000 ₫

Máy Chấm Công Kiểm Soát Cửa ZKTeco SpeedFace-V3L

Đánh giá : (0)
3,990,000 ₫ 3,990,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO SmartAC1

Đánh giá : (0)
8,615,000 ₫ 8,615,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO SpeedFace-V5

Đánh giá : (0)
12,125,000 ₫ 12,125,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO Horus E1

Đánh giá : (0)
8,085,000 ₫ 8,085,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO Horus E1-RFID

Đánh giá : (0)
8,660,000 ₫ 8,660,000 ₫

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt ZKTECO Horus E1-FP

Đánh giá : (0)
9,965,000 ₫ 9,965,000 ₫

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay, cảm ứng ZKTECO TFACEPRO1-P

Đánh giá : (0)
7,855,000 ₫ 7,855,000 ₫

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Hikvision DS-K1T343MFWX

Đánh giá : (0)
3,170,000 ₫ 3,170,000 ₫

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay, thẻ HIKVISION DS-K1T642MFW

Đánh giá : (0)
13,480,000 ₫ 13,480,000 ₫
/ 2